Home Tags ศาลากลาง

Tag: ศาลากลาง

หอนาฬิกาหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของ หอนาฬิกาหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา กับปัญหาพังซ้ำซ้อน

ชาวโคราชคงคุ้นเคยกับ "หอนาฬิกา" ที่ตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าศาลากลางของเมือง แต่หอนาฬิกาที่ดูเหมือนจะธรรมดาแห่งนี้กลับมีปัญหาพังซ้ำซ้อนอยู่บ่อยครั้ง

วิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา

แผนที่และวิธีการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ จ.นครราชสีมา สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช สะดวก รวดเร็วกว่าการทำพาสปอร์ตที่กรุงเทพเสียอีก