ห้าแยกหัวรถไฟ ติดตั้งระบบควบคุมไฟแดงอัจฉริยะตามสภาพจราจร

เทศบาลนคร นครราชสีมา ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ บริเวณห้าแยกหัวรถไฟ (ถนนมุขมนตรี-พิบูลละเอียด-สุรนารี-โพธิ์กลาง-จอมสุรางค์)

ห้าแยกหัวรถไฟ นครราชสีมา
ห้าแยกหัวรถไฟ นครราชสีมา (ภาพจาก Google Maps)

ระบบไฟจราจรของเดิมใช้วิธีตั้งเวลาล่วงหน้า ทำให้จังหวะการปล่อยไฟแดงอาจไม่สอดคล้องกับสภาพจราจรจริง แต่ระบบควบคุมไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งใหม่จะมีอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณจราจร (detector) จับสภาพการจราจรจริง และนำไปประมวลผลเพื่อเปลี่ยนจังหวะการปล่อยสัญญาณไฟให้เหมาะสม

งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

วันเริ่มโครงการ 4 ก.ค. 56 แล้วเสร็จ 1 ต.ค. 56

โครงการนี้เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกหัวรถไฟที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นและเป็นจุดที่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร
  2. ลดเวลาการรอสัญญาณไฟจราจร แถวคอย และความล่าช้าในการผ่านทางแยก
  3. ลดภาระในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
  4. ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากปัญหาการจราจรติด ขัดและลดปัญหามลพิษทางอากาศ

ข้อมูลจาก เว็บไซต์เทศบาลนคร นครราชสีมา