สงกรานต์โคราช 2558 เล่นน้ำที่ไหนดี? ข้อมูลพื้นที่ “โซนนิ่ง” เขตเล่นน้ำ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาประกาศพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (zoning) ประจำ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การเล่นสงกรานต์เป็นระเบียบและปลอดภัย โดยพื้นที่โซนนิ่งจะถูกจัดขึ้น 3 วันคือ 13-15 เมษายน 2558 ระหว่างเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน (12.00-24.00 น.)

การเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่โซนนิ่ง จะห้ามจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามพกพาอาวุธ ห้ามเล่นแป้ง น้ำแข็ง น้ำไม่สะอาด อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามลวนลาม-อนาจาร และห้ามยานพาหนะทุกชนิดเข้าพื้นที่

สงกรานต์ โคราช

อำเภอเมือง มีพื้นที่โซนนิ่งจัดให้เล่นน้ำสงกรานต์ 30 จุด ได้แก่

 1. สี่แยกห้างคลังพลาซ่า ถึง แยกถนนมิตรภาพ
 2. บริเวณสวนสาธารณะ 80 พรรษา (บึงหัวทะเล)
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยย
 4. ริมถนนมิตรภาพตลอดพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 5. เขื่อนโพธิ์เตี้ย
 6. ถนนหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 7. วัดโคกตลาด
 8. โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
 9. วัดบำรุงธรรม
 10. วัดหนองหว้า
 11. ถนนเจนจบทิศตลอดสาย
 12. ถนนรัตนภิธาน
 13. ถนนริมคลองชลประทาน
 14. ถนน ตรอก ซอยในเขต ทต.จอหอ
 15. วัดหนองไผ่
 16. วัดหนองพลวง
 17. วัดหนองบ่อ
 18. วัดบึงแสนสุข
 19. วัดโบสถ์
 20. วัดโคกสูง
 21. อ่างห้วยยาง
 22. ศาลาชุมชนบ้านเดื่อ
 23. วัดหนองม่วง หมู่ที่ 3 บึงชะอม
 24. กลางหมู่บ้านหมู่ ๑
 25. กลางหมู่บ้านหมู่ ๒
 26. กลางหมู่บ้านหมู่ ๕
 27. กลางหมู่บ้านหมู่ ๖
 28. กลางหมู่บ้านหมู่ ๓
 29. เขื่อนระบายน้ำทุ่งกระโดน
 30. ถนนสายรองภายในหมู่บ้าน