โคราชจัดงานคาร์ฟรีเดย์ 2015 วันที่ 20 กันยายน 2558

โคราชจัดงาน Korat Car Free Day 2015 ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือจักรยานแทน

งานจะจัดวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 โดยจัดในพื้นที่ 2 จุดคือ ลานหน้าย่าโม และเส้นทางปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กับถนน 304 ราชสีมา-ปักธงชัย

งานนี้ร่วมจัดโดย สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ศูนย์สุขภาพและสหคลีนิค ริม ลิฟวิ่ง กระทรวรงพลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

korat-car-free-day-2015

เส้นทางปั่นจักรยาน Korat Car Free Day 2015 รอบ มทส. เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร

korat-car-free-day-2015-routeข้อมูลจาก ChampsBikeKorat