โคราช ถูกเลือกเป็น 1 ใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ซูเปอร์คลัสเตอร์

เป็นข่าวดีสำหรับชาวโคราช เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 9 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งคำถามว่าแล้วดีอย่างไร และชาวโคราชจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง มาดูรายละเอียดกัน

ภาพโดย Dokapon_Korat
ภาพโดย Dokapon_Korat

โดยนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์นั้น เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่พื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวอุตสาหกรรม และการวิจัยอยู่ก่อนแล้ว โดยมองกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยได้ในระยะยาว สร้างโอกาสสู่ภูมิภาคต่างๆ

แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ซูเปอร์คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง มี 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และดิจิตอล

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์รายใหญ่ในไทย ซึ่งโรงงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์รายใหญ่ในไทย ซึ่งโรงงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

อีกส่วนคือคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ เช่น คลัสเตอร์เกษตร คลัสเตอร์สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม ซึ่งส่วนนี้จะครอบคลุมใน 19 จังหวัด โดยส่วนของนครราชสีมา จะเน้นไปที่กลุ่มปศุสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

ฟาร์มไก่เนื้อ ที่อำเภอสีคิ้ว (ภาพซีพีเอฟ)
ฟาร์มไก่เนื้อ ที่อำเภอสีคิ้ว (ภาพซีพีเอฟ)

เพื่อส่งเสริมจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตามคลัสเตอร์ตามพื้นที่ จึงมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี (3-8 ปี สำหรับคลัสเตอร์อื่นๆ) และลดหย่อน 50% ต่อไปอีก 5 ปี
  • ถ้าเป็นกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำคัญสูง จะพิจารณายกเว้นภาษีนิติบุคคล 10-15 ปี
  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ ที่ทำงานในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
  • พิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ
  • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รายละเอียดซูเปอร์คลัสเตอร์ 9 จังหวัด (ภาพกรุงเทพธุรกิจ)
รายละเอียดซูเปอร์คลัสเตอร์ 9 จังหวัด (ภาพกรุงเทพธุรกิจ)

สิทธิประโยชน์ที่ออกมานี้น่าจะช่วยจูงใจและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ถือเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับชาวโคราช ซึ่งเมืองก็จะเติบโตมากขึ้นไปพร้อมกับการลงทุนที่จะตามมานั่นเองครับ

เรียบเรียงจาก ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ