เลื่อนอีก! รถไฟไทย-จีน เลื่อนก่อสร้างเป็น พ.ค. 59

ระยะเวลาสร้างรถไฟความเร็วสูง

สำหรับคนโคราชที่รอการก่อสร้างรถไฟความเร็วปานกลาง ตามข้อตกลงไทย-จีน คงต้องรอกันต่อไป เพราะกำหนดการก่อสร้างช่วงเดือน ธ.ค. 2558 ต้องเลื่อนเป็นเดือน พ.ค. 2559 แทนแล้ว

เหตุผลสำคัญคือรัฐบาลไทยและจีนยังไม่สามารถตกลงเรื่องรายละเอียดของการก่อสร้างได้ โดยการประชุมร่วม 2 ฝ่ายรอบล่าสุดในวันที่ 28-29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าทางไทยจะส่งเอกสารให้ทางจีนพิจารณารายละเอียด และตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ รวมถึงจัดประชุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือน พ.ย.

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยก็เดินหน้าโดยจะวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (โอซีซี) บริเวณเชียงรากน้อย เดือนธ.ค. 2558 เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าโครงการเดินหน้าแล้ว

ที่มา – ประชาชาติธุรกิจ