กรมศิลปากรเตรียมเสนอ “พิมาย” ให้ UNESCO คัดเป็นมรดกโลก

phimai
ภาพโดย Benh LIEU SONG / Wikipedia

กรมศิลปากร เตรียมเสนอ เมืองพิมาย เป็นมรดกโลก (World Heritage) ให้องค์กร UNESCO อนุมัติ โดยเมืองพิมายจะเป็นหนึ่งในสองรายการเสนอเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยในปี 2559 ควบคู่ไปกับ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ระบุว่าทางอุทยานฯ ได้จัดทำเอกสารที่จำเป็น และส่งให้กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว และรอทางกรมศิลปากรเดินเรื่องต่อไป (การเสนอชื่อครั้งนี้ครอบคลุมเมืองโบราณของพิมายทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตัวปราสาทหินพิมาย)

ปัจจุบัน UNESCO มีมรดกโลกประมาณ 1,000 แห่งทั่วโลก โดยแบ่งเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมประมาณ 800 แห่ง ที่เหลือเป็นมรดกโลกแนวธรรมชาติ และแบบผสมผสาน ส่วนประเทศไทยมีมรดกโลกทั้งหมด 5 แห่ง แบ่งเป็นเชิงวัฒนธรรม 3 แห่งคือ อยุธยา สุโขทัย และบ้านเชียง ส่วนแนวธรรมชาติ 2 แห่งคือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง และเขาใหญ่-ดงพญาเย็น

กระบวนการคัดเลือกมรดกโลก ต้องให้ประเทศต้นทางเป็นผู้เสนอชื่อ จากนั้นคณะกรรมการของ UNESCO จะประชุมกันปีละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ