เชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งท้ายปี ที่หน้าย่าโม 28-29 ธันวาคมนี้

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดกิจกรรมการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติ (KHON) โดยคณะโขนจากศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งการแสดงครั้งนี้เป็นการสัญจรมาที่โคราช ชื่อตอน “หนุมานพาลูกมัจฉา สักการะคุณย่าโม” พร้อมทีมนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงนี้กว่า 100 ชีวิต พร้อมการพากษ์ และบรรเลงเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ

12391936_934786253264663_2631818061168826324_n

การแสดงโขนนี้ กำกับการแสดงโดยอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ บรรเลงดนตรีโดยวงโรหิตาจล ควบคุมโดยอาจารย์โรหิตาจล

การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 2, อบจ.นครราชสีมา, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, กองบิน 1 และชมรมเพื่อนสุวัจน์

PNOHT581214001026901_14122015_063320

การแสดงจะจัดขึ้น 2 รอบ 2 วัน ในวันจันทร์ที่ 28 และอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 19:00-22:00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รองรับได้รอบละ 2,500 ที่นั่ง รวม 5,000 ที่นั่ง

การแสดงนี้เปิดให้ชมฟรี สามารถจองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 044-009-009 , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 044-251818 และสำนักงานสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 044-213757 / 044-355140

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์