โคราชเตรียมรื้อระบบจัดการขยะครั้งใหญ่ 200 ล้านบาท เสร็จเดือน ก.ย. 59

waste-korat

จ.นครราชสีมา เตรียมแก้ปัญหาขยะสะสมในพื้นที่ โดย “โครงการจัดการขยะสะสมให้ถูกหลักวิชาการ” ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ได้เสนอแผนการแก้ปัญหาขยะต่อสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลแล้ว 212.8 ล้านบาท ขั้นต่อไปจะหาผู้รับเหมามาก่อสร้าง และน่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

โครงการนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องที่รวม 42 พื้นที่ มีขยะสะสมรวม 5.5 แสนตัน

ข้อมูลจาก INN, ภาพจากเทศบาลนครนครราชสีมา