งานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน 2559

ตำบลด่านเกวียน เป็นศูนย์กลางเครื่องปั้นดินเผาของ จ.นครราชสีมา มายาวนาน และในปี 2559 ก็มีงานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

กิจกรรมภายในงานงานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2559 ได้แก่

  • การประกวดเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน
  • งานแสดงสินค้าของดีบ้านด่านเกวียน
  • กิจกรรมการชมวิถีชีวิตชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเครื่องปั้นดินเผา “การปั้นดินเหนียวให้มีมูลค่าทางการเงิน”

ตารางกิจกรรมดูได้จาก ททท. นครราชสีมา

มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2559