อัพเดตสถานการณ์ภัยแล้งโคราช 18 ก.พ. 59 ยังไม่กระทบน้ำประปา

การประปา ภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 เริ่มขยายวงกว้าง สำหรับวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ถึงแม้จะเกิดปัญหามากขึ้น แต่การประปาส่วนภูมิภาค 10 สาขาใน จ.นครราชสีมา ยังผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ มีเพียง การประปาพิมาย (หน่วยบริการเมืองคง) ให้บริการพื้นที่ อบต.เมืองคงเทศบาลตำบลเมืองคง อบต.ดอนใหญ่ มีผู้ใช้น้ำรวม 1,574 ราย ที่ต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำลงในช่วงกลางคืน (22.00-05.00 น.)

ปัญหาของการประปาพื้นที่เมืองคง เกิดจากการใช้น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ซึ่งปัจจุบันเหลือน้ำในอ่างประมาณ 0.9 ล้าน ลบ.ม. จากความจุปกติ 6 ล้านลบ.ม. ทำให้การประปาต้องบริหารจัดการน้ำ เพื่อยืดเวลาให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆ การประปาสาขาปักธงชัย ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเหลือ 73% ส่วนการประปาวังน้ำเขียว ได้รับผลิกระทบจากแหล่งน้ำดิบที่ลดลง จึงต้องเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้รองรับ น่าจะใช้ได้ถึงเดือนเมษายน 2559

ข้อมูลจาก การประปาส่วนภูมิภาค (อัพเดตข้อมูล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2559)