เขื่อนลำตะคองระดับน้ำเหลือ 27% แล้ว เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด!

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งโคราชล่าสุด โดยทางเขื่อนลำตะคองได้ออกประกาศไปยังการประปา 5 อำเภอในโคราช ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมือง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ดำเนินการจ่ายน้ำอย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่องเหลือ ล่าสุดเหลือประมาณ 27% ของความจุ

lam_dam

ความเสี่ยงก็คือหากปีนี้ภาวะแล้งกินเวลายาวนาน หรือไม่มีพายุพัดผ่าน ไม่มีร่องมรสุม ก็อาจกรณีเลวร้ายที่สุดคือน้ำหมดเขื่อนได้

ทั้งนี้ทางเขื่อนลำตะคองยังขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำประปา ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยกันรักษาน้ำในเขื่อนลำตะคอง ให้มีเพียงพอใช้งานไปจนถึงฤดูฝนของปีนี้

S__12517392