กฟภ. อนุมัติโครงการนำสายไฟฟ้าในโคราชลงใต้ดินแล้ว วงเงิน 1,927 ล้านบาท

ตามที่มีข่าวว่ามีโครงการ นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งทำให้ทัศนียภาพสวยงามและสะดวกต่อการดูแลรักษา ดังที่เห็นเป็นรูปธรรมในหลายจังหวัดนั้น ล่าสุดเรามีรายละเอียดโครงการออกมาเพิ่มเติมแล้ว ว่าจะทำตรงไหน อย่างไร วงเงินเท่าใด

elec2_800px

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงใต้ดิน จะทำออกมาเป็น 3 ระยะตลอดโครงการ (เฟส) ซึ่งประเมินตามพื้นที่มีอัตราการเติบโตของโหลดไฟฟ้าไม่สูง

สำหรับเฟสแรกนั้น รายละเอียดโครงการประกอบด้วยการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 สถานี โดยใช้งบประมาณรวม 1,927 ล้านบาท ประกอบด้วย พื้นที่ถนนประจักษ์ ถนนมิตรภาพ ถนนบุรินทร์ ถนนสุรนารี ห้าแยกหัวรถไฟ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนราชดำเนิน ถนนราชนิกูล แยกถนนไชยณรงค์ ซึ่งจะเห็นว่าผ่านสถานที่สำคัญทั้ง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และสถานีรถไฟนครราชสีมา ด้วย

บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งน่าจะมีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามข้อมูล
บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งน่าจะมีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามข้อมูล

สำหรับสถานะล่าสุดของโครงการนี้ ในส่วนของเฟสแรก ได้ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดของ กฟภ. แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หากผ่าน ก็นำเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และเข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้จัดสรรงบประมาณต่อไป โดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเร็วที่สุด ปลายปี 2559 นี้

ถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าย่าโม ซึ่งอยู่ในแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
ถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าย่าโม ซึ่งอยู่ในแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ที่มา: หนังสือพิมพ์คนอีสาน