เขื่อนลำตะคองแจ้งน้ำเหลือน้อย ปล่อยน้ำให้เล่นสงกรานต์ได้ไม่มากนัก

12787285_10153301988511260_2070466117_o

เขื่อนลำตะคอง ออกจดหมายถึงนายอำเภอในหลายอำเภอใกล้เคียง ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อย และไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้เยอะนักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ออกจดหมายถึงนายอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ว่าตอนนี้เขื่อนลำตะคองเหลือน้ำเพียง 76.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 24.47% ของความจุเขื่อนปกติ

ดังนั้นทางเขื่อนสามารถปล่อยน้ำได้จำกัดเพียงวันละไม่เกิน 432,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระดับน้ำให้พอใช้จนถึงฤดูฝน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขื่อนจะไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้มากกว่านี้แล้ว และพื้นที่ใดต้องการใช้น้ำเพื่อจัดงานสงกรานต์ ต้องวางแผนสำรองน้ำใช้กันเอง

ภัยแล้งรอบนี้รุนแรงมาก สงกรานต์นี้ก็ช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะครับ

ประกาศ เขื่อนลำตะคอง สงกรานต์ 59