เน้นประหยัดน้ำ งานสงกรานต์โคราช 2559 จัดเพียงวันเดียว

ประเด็นเรื่องภัยแล้งกับการจัดงานสงกรานต์ของ จ.นครราชสีมา ดูจะลงตัวด้วยการประนีประนอม เทศกาลยังจัดงานสงกรานต์ต่อไป แต่ลดระยะเวลาเหลือแค่วันเดียว 13 เมษายน แทนที่จะเป็น 13-15 เมษายน ตามปกติ

4519830477_157a4caf1c_o

นอกจากนี้ทางเทศกาลยังรณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 83 ชุมชนใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วย เพราะเทศกาลมีภารกิจต้องให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังให้สัมภาษณ์ว่าจะรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ โดยไม่นำรถกระบะบรรทุกน้ำมาสาดกัน แต่หันไปเน้นการเล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แทน

13885521145_33c7acb63b_o

ข้อมูลจาก Post Today