สงกรานต์ปีนี้ 9-17 เม.ย. ทานข้าวนอกบ้าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2559 นี้ ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของการรับประทานอาหารนอกบ้าน มีรายละเอียดดังนี้

card_tax59_main

  • ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่าย ในช่วงวันที่ 9-17 เมษายน 2559 ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม มาขอลดหย่อนภาษีได้
  • การยื่นขอหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบนใบเสร็จ
  • สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งต้องเน้นว่า เป็นตัวลดหย่อนส่วนค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่ใช่การลดภาษีโดยตรง ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานภาษีแต่ละบุคคล

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทานข้าวนอกบ้านอย่าลืมขอใบกำกับภาษีกันด้วยนะ

b3204dd8-1d83-4b62-bc72-45fedb288494