ขอเชิญชมงาน เกษตรสุรนารี 60 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 23-27 ก.พ.นี้

เกษตรสุรนารี ’60 กิจกรรมงานใหญ่อีกงานของโคราช ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับงานครั้งนี้ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร ไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความสนใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยงานจัดในช่วงของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ด้วย ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส.

บรรยากาศงานเกษตรสุรนารี 59

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมีหลายกิจกรรม ได้แก่

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • นิทรรศการสุนัขทรงเลี้ยง
  • นิทรรศการกระบองเพชร และพืชอวบน้ำ
  • การประกวดไก่แจ้
  • ประกวดปลากัด
  • การประกวดแพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การประกวดกล้วยไม้ และชวนชม
ทุ่งทานตะวัน มีให้ชมแน่นอน

เนื้อพันธุ์โคราชวากิว

ข้อมูล: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี