เผยเส้นทาง-สถานี แบบล่าสุด รถราง LRT ที่จะให้บริการในเมืองโคราช ค่าโดยสารเคาะ 15-25 บาท

We Korat ได้รายงานข้อมูลของการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองโคราชมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญ เพราะการขยายของตัวเมืองไปสู่ความเป็นมหานครโคราช ย่อมมีปัญหาด้านการจราจรที่มากขึ้น โดยล่าสุดจะมีการจัดการสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก็มีข้อมูลเส้นทางและราคาค่าโดยสารออกมาเพิ่มเติม

โดยแนวทางการขนส่งนั้น ยังยืนยันที่ระบบรถรางเบาระดับพื้น เรียกย่อว่า LRT (Light Rail Transport) โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ

  • เป็นรถรางไฟฟ้า ชาร์จไฟแบบไร้สายที่สถานี
  • ล้อเหล็ก แบบพื้นสูง (High Floor)
  • วิ่งเส้นทางระดับพื้นดิน
ตัวอย่างแบบเรนเดอร์ เส้นทางที่ผ่านมาตลาดแม่กิมเฮง ถนนโพธิ์กลาง

สำหรับเส้นทางนั้น ยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือฝั่งตะวันตก โรงเรียนราชสีมาฯ-เซฟวัน ฝั่งตะวันออก ป.แพทย์-ดูโฮม และทางฝั่งเหนือไปถึงสำนักงานขนส่งจังหวัด 2 โดยในรายงานนี้มีการประเมินราคาค่าโดยสารไว้ หลังจากทำการรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งใช้แนวทางคิดราคาแบบเป็นโซน ถ้าหากขึ้นลงในสถานีโซนเดียวกันจะอยู่ที่ 15 บาท หากมีการข้ามโซน ราคาจะเพิ่มเป็น 20 และ 25 บาท ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้คล้ายกับการคิดราคาค่าโดยสารรถไฟของลอนดอน

รูปแบบเส้นทาง รถราง LRT โคราช โดยคิดราคาเมื่อมีการเดินทางข้ามโซน

แผนการก่อสร้างยังคงเดิม นั่นคือเริ่มระยะที่ 1 ในสายสีส้มเข้ม (โรงเรียนเทศบาล 1 – หน้าย่าโม – เทอร์มินอล 21 – ศาลากลาง) และสายสีเขียวเข้ม (เซฟวัน – เดอะมอลล์ – หน้าย่าโม – โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส) ก่อน มีรายละเอียดเหมือนเดิมดังนี้

รายละเอียดสถานีของโครงการก่อสร้างระยะที่ 1

สายสีส้มเข้มนั้น ทุกสถานีจะอยู่ในโซน 1 นั่นคือราคาค่าโดยสารจะอยู่ที่ 15 บาท ส่วนสายสีเขียวเข้ม จุดข้ามโซน อยู่ที่ สวนภูมิรักษ์-เทศบาลนครฯ และ วัดสามัคคี-ราชภัฏฯ

เมื่อจบระยะที่ 1 จะเป็นการก่อสร้างระยะที่ 2 ในเส้นทางสายสีม่วง เส้นทางเซฟวัน – เดอะมอลล์ – เทอร์มินอล 21 – เซ็นทรัล – สุรนารายณ์ ซึ่งมีจุดข้ามโซนระหว่าง 1 กับ 2 คือ โลตัส-เดอะมอลล์ และ แม็คโคร-เมกาโฮม

รายละเอียดสถานีของโครงการก่อสร้างระยะที่ 2

ส่วนระยะที่ 3 จะเป็นการก่อสร้างส่วนต่อขยายของเส้นทางสายต่างๆ ไปถึงจอหอ, ดูโฮม, ชลประทาน

เริ่มก่อสร้างเมื่อใด เปิดใช้เมื่อใด?

คำถามที่หลายคนสนใจ ในข้อมูลล่าสุดประเมินว่าการก่อสร้างระยะที่หนึ่ง จะเริ่มได้เร็วที่สุดในปี 2563 เปิดให้บริการได้ในปี 2566 จากนั้นจะเป็นการก่อสร้างต่อในระยะที่ 2 และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2568 ต่อจากนั้นก็เป็นระยะที่สามต่อไป

แผนงานนี้จึงเป็นแผนระยะยาวระดับมากกว่า 10 ปี ที่ยังมีขั้นตอน ทั้งงบประมาณ และการพัฒนาเมืองในหลายส่วนต่างๆ ระหว่างช่วงเวลานั้น รวมทั้งการขนส่งในทางอื่นที่โครงการยังดำเนินไปพร้อมกัน อาทิ เส้นทางการจราจรใหม่ การก่อสร้างถนนวงแหวน ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทั้งหมดให้เป็นระบบ บนเงินลงทุนประเมิน ในระยะที่หนึ่ง 14,100 ล้านบาท ระยะที่สอง 4,900 ล้านบาท และระยะที่สาม 13,600 ล้านบาท

(ดูรายงานเพิ่มเติม ข้อมูลเส้นทางก่อนหน้านี้)

Comments