รวมสถานที่ปิดให้บริการในโคราช วันที่ 26 ต.ค. พระราชพิธีถวายพระเพลิง

หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ประกาศปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

รวบรวมข้อมูล การปิดให้บริการของสถานที่หน่วยงานราชการ-เอกชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นวันที่มีความสำคัญของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

 • โรงภาพยนตร์ โคราชซีนีเพล็กซ์ และเครือเมเจอร์ ปิดให้บริการทั้งวัน
 • โรงภาพยนตร์ SF ซีนีม่า ปิดให้บริการทั้งวัน
 • โรงภาพยนตร์ ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ปิดให้บริการทั้งวัน

 • ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ โคราช เปิดตามปกติ แต่ให้บริการถึงเวลา 15:00น.
 • ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช เปิดตามปกติ แต่ให้บริการถึงเวลา 15:00น.
 • เทสโก้โลตัส ทุกสาขา ปิดให้บริการ 14:00น.
 • บิ๊กซี ทุกสาขา ปิดให้บริการ 15:00น.
 • คลังพลาซ่า และคลังวิลล่า ทุกสาขา ปิดให้บริการ 15:00น.
 • แม็คโคร ปิดให้บริการตั้งแต่ 15:00น.
 • ดูโฮม ปิดให้บริการตั้งแต่ 12:00น.

 • ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ สาขาในห้าง ปิดให้บริการ แต่ระบบออนไลน์ใช้งานได้ตามปกติ
 • ไปรษณีย์ไทย ปิดให้บริการทุกแห่ง
 • เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ปิดตั้งแต่ 14:30-24:00น.
 • ศูนย์บริการ AIS (ยกเว้นสาขาสนามบิน) ปิดให้บริการ
 • ศูนย์บริการ dtac หยุดตั้งแต่เวลา 15:00น.
 • True Shop ทุกสาขา หยุดตั้งแต่เวลา 15:00น. (ยกเว้นสาขาสนามบิน)
 • KFC ปิดให้บริการ 15:00น. (สาขาในเทสโก้ โลตัส ปิด 14:00น.)
 • Starbucks ปิดให้บริการ 15:00น.
 • Bar B Q Plaza ปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2560