ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560

ในวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 9:00-17:30น. มีรายละเอียดดังนี้

พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (ภาพ ณ วันที่ 13 ตุลาคม)

 • อำเภอเมืองนครราชสีมา – หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ณ พระเมรุมาศจำลอง
 • อำเภอพิมาย – วัดเดิม
 • อำเภอบัวลาย – วัดปทุมวนาราม
 • อำเภอบัวใหญ่ – วัดประชานิมิตร
 • อำเภอปากช่อง – วัดคีรีวันต์
 • อำเภอสีคิ้ว – วัดใหญ่สีคิ้ว
 • อำเภอหนองบุญมาก – วัดซับตะคร้อ
 • อำเภอปักธงชัย – ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
 • อำเภอโนนสูง – วัดโนนหมัน
 • อำเภอสูงเนิน – วัดใหญ่สูงเนิน
 • อำเภอประทาย – สนามหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย
 • อำเภอโชคชัย – วัดใหม่สระประทุม
 • อำเภอเทพารักษ์ – วัดสำนักตระคร้อ
 • อำเภอพระทองคำ – วัดทองหลาง
 • อำเภอโนนไทย – วัดโนนไทย
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ – วัดสมานมิตร
 • อำเภอจักราช – วัดป่าจักราช
 • อำเภอห้วยแถลง – วัดประชาคมาราม
 • อำเภอครบุรี – สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี
 • อำเภอคง – วัดตะคร้อ
 • อำเภอเมืองยาง – สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
 • อำเภอลำทะเมนชัย – วัดสุมังคลาราม
 • อำเภอชุมพวง – วัดใหม่หนองบัวรี
 • อำเภอขามทะเลสอ – วัดหนองขุ่น
 • อำเภอขามสะแกแสง – หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง
 • อำเภอเสิงสาง – หอประชุมอำเภอเสิงสางและบริเวณโดยรอบ
 • อำเภอบ้านเหลื่อม – สนามหน้าว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม
 • อำเภอโนนแดง – วัดโนนแดง
 • อำเภอวังน้ำเขียว – สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว
 • อำเภอสีดา – หอประชุมอำเภอสีดา
 • อำเภอแก้งสนามนาง – สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามหนาง
 • อำเภอด่านขุนทด – หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

สำหรับจุดถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จะอัญเชิญดอกไม้จันทน์ไปประกอบพิธีที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตามกำหนดเวลาของส่วนกลางถึงเวลา 22:00น.