รวมข้อมูลการจัดสอบวัดระดับภาษา TOEFL TOEIC IELTS และ HSK ในโคราช

We Korat รวบรวมข้อมูลการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไข ทั้งสำหรับการสมัครงาน และสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ แต่เดิมการทดสอบเหล่านี้ต้องไปสอบที่กรุงเทพฯ แต่เดี๋ยวนี้สามารถสอบที่โคราชได้แล้วนะ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบริการจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศตลอดทั้งปี ดังนี้

  • HSK ระดับ 1-6 (วัดระดับภาษาจีน)
  • TOEIC
  • TOEFL ITP มีการจัดสอบทุกวันเสาร์แรกของเดือน
  • IELTS IDP เป็นการจัดสอบแบบออนไลนื

สามารถดูกำหนดการวันสอบเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2720

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยเปิดให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกสมัครสอบได้ ดังนี้

  • TOEIC เปิดสอบปีละ 9 ครั้ง
  • TOEFL ITP เปิดสอบปีละ 6 ครั้ง

ดูรายละเอียดและกำหนดการสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เทคโนธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4810