เปิดแบบร่างแรก ทางรถไฟรางคู่ยกระดับผ่านเมืองโคราช ระยะทาง 5.1 กม. ต้องทุบสะพานหน้าสีมาธานี

หลังจากเป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ และมีข้อสรุปว่า เส้นทางรถไฟรางคู่ส่วนที่จะผ่านตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา จะเปลี่ยนมาใช้รางยกระดับ เพื่อไม่ให้เกิดการผ่าเมือง และผู้คนยังสัญจรไปมาหากันได้ ล่าสุดได้มีการเผยแบบร่างการวางทางรถไฟยกระดับแล้ว

ภาพรวมเส้นทางรถไฟรางคู่ยกระดับ ส่วนอำเภอเมืองนครราชสีมา

โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 งานบริการที่ปรึกษาเพื่อปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้ว และตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ เนื้อหาสำคัญคือการนำเสนอรูปแบบทางรถไฟยกระดับ ตามที่มีข้อร้องเรียนเพราะไม่ต้องการแบ่งแยกชุมชนออกเป็นสองฝั่ง และกังวลถึงผลกระทบด้านการจราจร

ส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมา รูปแบบข้อเสนอเบื้องต้น จะยกระดับทางรถไฟ ระยะทางรวม 5.1 กิโลเมตร ที่ความสูง 8 เมตร บางช่วงจะเป็นคันทางรถไฟสูง แล้วก่อสร้างเป็นถนนลอดใต้ทางรถไฟ วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 3,405.77 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 12 เดือน คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562

จากแบบในเบื้องต้น ช่วงที่เป็นคันทางรถไฟและมีถนนลอด คือตั้งแต่สถานีภูเขาลอด ถึงซอยทรายเงิน จากนั้นเป็นช่วงทางขึ้น-ลงยกระดับ และไปสิ้นสุดขึ้น-ลง บริเวณซอยโรงต้ม-จวนผู้ว่าฯ และสิ้นสุดทางยกระดับบริเวณหัวทะเล โดยมีจุดที่สำคัญคือต้องทุบสะพานมิตรภาพ (สะพานหน้าสีมาธานี) ออก เนื่องจากขวางกับแนวเส้นทางรถไฟยกระดับ โดยรถจะไปวิ่งระดับพื้นดินแทน

เส้นทางบริเวณสะพานมิตรภาพ (สีมาธานี) ที่ต้องทุบเพื่อให้ทางรถไฟยกระดับผ่านได้

ที่มา – Facebook ข่าวรถไฟ และ Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย