กำหนดการงาน แห่เทียนโคราช ประจำปี 2561

เตรียมพบกับงานใหญ่ประจำปีอีกงานของจังหวัดนครราชสีมา นั่นคือ งานประเพณีแห่เทียนโคราช ประจำปี 2561 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งกำหนดการจัดงานของปีนี้คือวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมในงาน พบการแสดง แสง สี เสียง อลังการ สื่อผสมประกอบรถขบวนเทียนพรรษา พร้อมชมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง การแสดงโปงลาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00น. มีขบวนแห่เทียนพรรษา และการประกวดแห่เทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน โดยมีเส้นทางการแห่เทียน จากสี่แยกถนนมหาดไทย ไปถึงปั๊มบางจาก วนเข้าถนนสุรนารี-อัษฎางค์ จากนั้นอ้อมกลับมาที่ศาลหลักเมือง และกลับมาที่บริเวณลานย่าโม