มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช คืบหน้าแล้ว 64% ราคาตลอดเส้นทาง 235 บาท

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 รายงานความคืบหน้าล่าสุดของโครงการเมกะโปรเจ็กต์เมืองโคราช มอเตอร์เวย์ เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา โดยล่าสุดส่วนเส้นทางในพื้นที่นครราชสีมา ความก้าวหน้า 64% เร็วกว่าแผน 6% โดยคาดทั้งโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 แน่นอน

ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา จะมีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านสระบุรี, ด่านแก่งคอย, ด่านมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ

อัตราค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์ทั่วไป 4 ล้อ อยู่ที่ 10 บาท บวกกับ 1.25 บาทต่อกิโลเมตร หากเริ่มตั้งแต่ต้นทางอำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา จนถึงอำเภอเมือง นครราชสีมา ค่าผ่านทางจะอยู่ที่ 235 บาท

ทั้งนี้โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา จะสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 และสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพเส้นทาง ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมทั้งเชื่อมโยงกับถนน 304 ไปทางภาคตะวันออก