กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 21-30 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ได้ออกกำหนดการต่าง ๆ ของพิธี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 21-30 มกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

  • 21 มกราคม 2562 จะเป็นการเคลื่อนสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
  • 22-27 มกราคม 2562 พิธีสวดพระอภิธรรม วันละ 4 รอบ เวลา 10:00, 14:00, 17:00 และ 19:00น.
  • 28 มกราคม 2562 พิธีสวดพระอภิธรรมเต็ม
  • 29 มกราคม 2562 เคลื่อนสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลัง พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น และเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังฌาปนสถานตามวัดต่างๆ โดยมีพิธีถวายเพลิงจริงประมาณ 20:00น.
  • 30 มกราคม 2562 พิธีทําบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จากนั้นเดินทางไปลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม โดยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 043-363799,043-363804 และโทรสาร 043-363291 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามลิงก์นี้

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน จึงเปิดให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปวางดอกไม้จันทน์ล่วงหน้าได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2562 เนื่องจากในวันพิธีถวายเพลิง 29 มกราคม 2562 จะมีคนมาเป็นจำนวนมาก และกรรมการผู้จัดงานจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าไปในบริเวณงาน

เนื้อหาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไทยรัฐออนไลน์