โคราชสั่งงดจุดธูปเทียนหน้าย่าโม พร้อมติดสปริงเกอร์ฉีดน้ำ ลดฝุ่น PM 2.5

จากการรายงานปัญหาสภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งพบปัญหาในหลายจังหวัด ล่าสุดเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีแนวทางป้องกันปัญหาเบื้องต้นแล้ว

หน้าย่าโม มีการติดป้ายขอความร่วมมืองดจุดธูปเทียน

โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ได้สั่งงดการจุดธูปเทียนทั้งหมด ตลอดจนขอความร่วมมือวัดและศาลเจ้า ให้งดเช่นกัน

นอกจากนี้ยังได้ทดลองติดตั้งเครื่องฉีดน้ำสปริงเกอร์ โดยจะฉีดเฉพาะช่วงกลางคืนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และเตรียมขยายจุดฉีดต่อไป

เครื่องฉีดน้ำสปริงเกอร์ บริเวณลานหน้าย่าโม

และสุดท้ายยังได้หารือกับศูนย์การค้าหลัก 3 แห่ง เดอะมอลล์, เทอร์มินอล 21 และเซ็นรัล เพื่อจัดรถรับส่งนักเรียน ทำให้ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากควันรถยนต์ด้วย

ที่มา: โพสต์ทูเดย์