ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต 2562 จังหวัดนครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2562 ส่วนของ ส.ส. เขต จังหวัดนครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูลอัพเดตวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:36น.)

เขต 1 อำเภอ เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบล ในเมือง, หนองจะบก, โพธิ์กลาง, หนองไผ่ล้อม

 • เกษม ศุภรานนท์ (พลังประชารัฐ) 25,982
 • วรพงศ์ โสมัจฉา (อนาคตใหม่) 23,855
 • สุปชัย อินทรักษา (เพื่อไทย) 15,990

เขต 2 อำเภอ เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบล ตลาด, โคกสูง, หนองไข่น้ำ, บ้านโพธิ์, บ้านเกาะ, พุดซา, ปรุใหญ่, พลกรัง, หมื่นไวย, มะเริง, จอหอ, หนองกระทุ่ม, โคกกรวด, สุรนารี, บ้านใหม่, สีมุม

 • วัชรพล โตมรศักดิ์ (ชาติพัฒนา) 28,216
 • พัลลภ เสนาดี (อนาคตใหม่) 25,316
 • ประพิศ นวมโคกสูง (พลังประชารัฐ) 24,518

เขต 3 อำเภอ ขามทะเลสอ อำเภอ สีคิ้ว เฉพาะ ตำบล หนองน้ำใส, สีคิ้ว, ลาดบัวขาว, คลองไผ่, หนองหญ้าขาว, มิตรภาพ อำเภอ สูงเนิน

 • ประเสริฐ จันทรรวงทอง (เพื่อไทย) 41,412
 • ประเสริฐ บุญชัยสุข (ชาติพัฒนา) 27,584
 • จันทิมา โกสินทร์รักษา (พลังประชารัฐ) 12,441

เขต 4 อำเภอ พิมาย เฉพาะ ตำบล ท่าหลวง, สัมฤทธิ์, กระเบื้องใหญ่, ชีวาน อำเภอ โนนสูง อำเภอ โนนไทย เฉพาะ ตำบล ด่านจาก, มะค่า, สำโรง, ถนนโพธิ์, กำปัง

 • ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 39,774
 • สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (ภูมิใจไทย) 33,674
 • จักรกฤช ผาสุขมูล (เพื่อไทย) 14,947

เขต 5 อำเภอ บัวลาย อำเภอ บัวใหญ่ อำเภอ บ้านเหลื่อม อำเภอ สีดา อำเภอ แก้งสนามนาง

 • โกศล ปัทมะ (เพื่อไทย) 33,606
 • อรทัย พลวิเศษ (พลังประชารัฐ) 24,177
 • พิเชฎฐ์ ชัยศรี (ภูมิใจไทย) 15,185

เขต 6 อำเภอ คง เฉพาะ ตำบล ขามสมบูรณ์, ตาจั่น, เทพาลัย อำเภอ ประทาย อำเภอ ลำทะเมนชัย อำเภอ เมืองยาง อำเภอ โนนแดง

 • อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 40,454
 • สมชาย ภิญโญ (เพื่อไทย) 26,697
 • ประธาน คงเรืองราช (อนาคตใหม่) 7,545

เขต 7 อำเภอ ชุมพวง อำเภอ พิมาย ยกเว้น ตำบล ท่าหลวง, สัมฤทธิ์, กระเบื้องใหญ่, ชีวาน

 • ทัศนียา รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 35,983
 • จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร (เพื่อไทย) 23,385
 • กลวัชร อึ้งสวัสดิ์ (ภูมิใจไทย) 21,086

เขต 8 อำเภอ จักราช อำเภอ ห้วยแถลง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ

 • ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (พลังประชารัฐ) 36,473
 • พลพีร์ สุวรรณฉวี (ภูมิใจไทย) 34,817
 • ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก (เพื่อไทย) 12,986

เขต 9 อำเภอ หนองบุญมาก อำเภอ เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบล หนองระเวียง, พะเนา, หัวทะเล อำเภอ โชคชัย

 • อภิชา เลิศพชรกมล (ภูมิใจไทย) 38,632
 • บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (พลังประชารัฐ) 30,795
 • อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด (เพื่อไทย) 13,542

เขต 10 อำเภอ ครบุรี อำเภอ วังน้ำเขียว เฉพาะ ตำบล วังน้ำเขียว, ไทยสามัคคี อำเภอ เสิงสาง

 • พรชัย อำนวยทรัพย์ (ภูมิใจไทย) 51,728
 • สุภรณ์ อัตถาวงศ์ (พลังประชารัฐ) 28,778
 • ปฏิวัติ นาคำ (เพื่อไทย) 9,933

เขต 11 อำเภอ ปักธงชัย อำเภอ ปากช่อง เฉพาะ ตำบล วังกะทะ อำเภอ วังน้ำเขียว ยกเว้น ตำบล วังน้ำเขียว, ไทยสามัคคี อำเภอ เมืองนครราชสีมา เฉพาะ ตำบล หนองบัวศาลา, ไชยมงคล

 • สมศักดิ์ พันธ์เกษม (พลังประชารัฐ) 41,918
 • นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล (ภูมิใจไทย) 27,780
 • วรพล บวรลัทธพล (เพื่อไทย) 14,414

เขต 12 อำเภอ ปากช่อง ยกเว้น ตำบล วังกะทะ

 • ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (เพื่อไทย) 33,729
 • มิชา พงษ์สว่าง (ภูมิใจไทย) 25,788
 • อัฏฐกร อินทร์ศร (พลังประชารัฐ) 14,726

เขต 13 อำเภอ ด่านขุนทด อำเภอ สีคิ้ว ยกเว้น ตำบล หนองน้ำใส, สีคิ้ว, ลาดบัวขาว, คลองไผ่, หนองหญ้าขาว, มิตรภาพ อำเภอ เทพารักษ์

 • วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (ภูมิใจไทย) 39,161
 • รชตะ ด่านกุล (เพื่อไทย) 33,983
 • จำลอง ครุฑขุนทด (พลังประชารัฐ) 10,697

เขต 14 อำเภอ ขามสะแกแสง อำเภอ คง ยกเว้น ตำบล ขามสมบูรณ์, ตาจั่น, เทพาลัย อำเภอ พระทองคำ อำเภอ โนนไทย ยกเว้น ตำบล ด่านจาก, มะค่า, สำโรง, ถนนโพธิ์, กำปัง

 • สุชาติ ภิญโญ (เพื่อไทย) 27,569
 • ไพศาล เกียรติชัยพัฒน (ภูมิใจไทย) 26,731
 • พจน์ เจริญสันเทียะ (พลังประชารัฐ) 21,536

ที่มาข้อมูล – ELECT Live และเอกสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:36น.)