จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก 6-9 เมษายนนี้

จังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดทำน้ำอภิเษกจากจังหวัดนคราชสีมา เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากต้นน้ำลำตะคอง ที่บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 : พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จากนั้นเคลื่อนขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์มาวางประจำ ณ บริเวณพลับพลา ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา 17:40

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 : พิธีทำน้ำอภิเษก เชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปประกอบพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา

จันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00น. เป็นต้นไป

อังคารที่ 9 เมษายน 2562 : พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่เวลา 9:00น. เป็นต้นไป จากนั้นจะตักน้ำอภิเษกใส่คนโท อัญเชิญไปกระทรวงมหาดไทยต่อไป

สำหรับพิธีในวันที่ 8-9 เมษายน ที่วัดพระนารายณ์มหาราช ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีอ่อน