กำหนดการงาน แห่เทียนโคราช ประจำปี 2562

เวียนมาอีกครั้งสำหรับอีกหนึ่งงานใหญ่งานบุญประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีแห่เทียนโคราช ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สำหรับกำหนดการจัดงานของปีนี้คือวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมในงาน เชิญชมประเพณีแห่เทียนพรรษา การประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน พิธีเจริญพุทธมนต์ พร้อมชมสุดยอดขบวนรถแห่เทียนพรรษาแห่รอบเมืองโคราช เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร

เส้นทางขบวนแห่เทียน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562