คืบหน้ามอเตอร์เวย์โคราช! กลุ่ม BGSR เสนอราคาต่ำสุดประมูลระบบเก็บเงิน 21,329 ล้านบาท

มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดของโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช โดยกรมทางหลวงได้เปิดเผยผลการยื่นซองประมูล การร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

โดยผลเปิดซองประกวดราคา จากกรอบราคากลาง 33,258 ล้านบาท ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ กิจกรรมร่วมค้า บีจีเอสอาร์ ยื่นข้อเสนอขอรับค่าตอบแทน 21,329 ล้านบาท ซึ่งในลำดับถัดไป คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอ โดยข้อเสนอจะต้องมีความเป็นไปได้และเป็นไปตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ กลุ่มกิจกรรมร่วมค้า บีจีเอสอาร์ ประกอบด้วยไปด้วย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น และ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

สำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของการลงทุนร่วมลงทุน O&M นี้ ประกอบด้วยงานลงทุนออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และระบบบริหารจัดการจราจร ตลอดจนก่อสร้างอาคารองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเอกชนจะรับผิดชอบการดำเนินงานและบำรุงรักษา งานโยธา งานระบบ เป็นเวลา 30 ปี ซึ่งเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนการให้บริการ หลังเปิดให้บริการเส้นทางเต็มรูปแบบ

ที่มา: กรมทางหลวง และ ประชาชาติธุรกิจ