[PR] ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

จาก “น้ำพระทัย” อันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่ง “ความร่วมแรงร่วมใจ” ก่อกำเนิดการพัฒนางานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระดำริทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพตามวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การสาธารณสุข และทรงร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 มาในแนวคิดของการวิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : สีสันสร้างสุข One to Ten #HealthinAction สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย….ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยนำรายได้สมทบทุนให้กับโครงการต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในแต่ละจังหวัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยงานวิ่งจะจัดขึ้นพร้อมกัน 10 จังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมใน 10 จังหวัด ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  2. นครราชสีมา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  3. ร้อยเอ็ด : บึงพลาญชัย
  4. เชียงใหม่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์
  5. เพชรบูรณ์ : อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
  6. หนองคาย : สะพานมิตรภาพ
  7. ชลบุรี : สวนสาธารณะตำหนักน้ำ และถนนเลียบชายทะเล
  8. เพชรบุรี : หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  9. สุราษฎร์ธานี : สนามกีฬากลางจังหวัด
  10. ตรัง : สนามกีฬากลางจังหวัด

ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร ออกเป็น ระยะ21กิโล Half Marathon ค่าสมัคร 700 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นการแข่งขัน เพศชาย • รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป เพศหญิง• รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดละ 2 รางวัล และโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์จังหวัดละ 30 รางวัล โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งสีขาว เบอร์วิ่งมีชิพจับเวลา Goody Bag เหรียญเส้นชัย และ เข็มกลัดผู้พิชิต

ส่วนระยะ 10.5กิโล Mini Marathon ค่าสมัคร 600 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นการแข่งขัน เพศชาย • รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป เพศหญิง• รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี • 30-39 ปี • 40-49 ปี • 50 – 59 ปี • 60 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดละ 2 รางวัล และโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์จังหวัดละ 30 รางวัล โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งสีน้ำเงิน เบอร์วิ่งมีชิพจับเวลา Goody Bag และเหรียญเส้นชัย ระยะ5กิโล Micro Marathon

และระยะ 2กิโล Fun Run ค่าสมัคร 500 บาท ไม่มีการแบ่งประเภทการแข่งขัน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งสีส้ม เบอร์วิ่ง Goody Bag และเหรียญเส้นชัย และการสมัครประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท สามารถเลือกวิ่งระยะใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งสีเหลืองคอปก เบอร์วิ่ง Goody Bag เหรียญเส้นชัย และเข็มกลัดผู้พิชิต

เปิดให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง www.cracharityrun.com สอบถาม โทร 064 585 5257, 0 2576 6833-36