อัพเดตแผนรถไฟรางคู่โคราช ทุบสะพานสีมาธานี – สร้างทางลอด – มีทางเบี่ยงชั่วคราว ทั้งหมดประมาณ 3 ปี

ความคืบหน้าล่าสุดของแผนการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ซึ่งมีประเด็นกันมานานหลายปีของจุดที่ตัดตัวเมืองนครราชสีมา ล่าสุดจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ก็มีข้อเสนอในรูปแบบการจัดการดังนี้

  • ให้สร้างทางรถไฟรางคู่ยกระดับ เริ่มต้นหลังจากสะพานรถยนต์บริเวณทางเลี่ยงเมือง สิ้นสุดที่สถานีรถไฟจิระ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
  • ทุบสะพานบริเวณโรงแรมสีมาธานี
  • ก่อสร้างทางลอดรถยนต์มาทดแทน
แผนสร้างทางเบี่ยง เพื่อจัดการปัญหาการจราจรช่วงทุบสะพาน

แผนการจัดการจราจรในช่วงการก่อสร้าง

เนื่องจากการทุบสะพานบริเวณโรงแรมสีมาธานี ซึ่งเดิมใช้เพื่อให้การจราจรคล่องตัวในถนนมิตรภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะมีการทำทางลอดมาทดแทน ก็ต้องใช้เวลาในระหว่างการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจรในช่วงดังกล่าวมีข้อเสนอดังนี้

  • สร้างทางเบี่ยงชั่วคราวในระดับดินข้ามทางรถไฟปัจจุบัน
  • การจราจรจากถนนเลียบนคร และถนนสืบศิริ เดิมสามารถตรงมาได้ จะเป็นการบังคับเลี้ยว ให้ไปกลับรถบนถนนมิตรภาพ (ดูภาพประกอบ)
รูปแบบการจราจร สำหรับรถที่มาจากถนนเลียบนคร และถนนสืบศิริ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ประชาสัมพันธ์การจราจร ให้เบี่ยงเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงจุดทุบสะพาน เช่น เดินทางจากประโดก ให้มาตามเส้นสุรนารี 2 หรือ จากในตัวเมือง ให้ผ่านถนนร่วมเริงไชย-ศิรินคร แทน

ภาพต้นแบบหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีทั้งทางลอด ทางระดับดิน และทางรถไฟยกระดับ 2 ระดับ (ขั้น 2 คือรางคู่ และขั้น 3 คือรถไฟความเร็วสูง) เบื้องต้นประเมินว่าใช้เวลาในการทุบสะพาน บวกกับเวลาในการสร้างทางลอดประมาณ 3 ปี

ภาพต้นแบบของบริเวณที่มีการทุบสะพาน หลังสร้างทางลอดและทางยกระดับรถไฟแล้วเสร็จ

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมความเห็น เกี่ยวกับแผนการจัดการจราจร และกรอบเวลาในการดำเนินงานในลำดับถัดไป