เทศบาลโคราช ทดลองติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกบริเวณลานย่าโม เพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก

ช่วงนี้บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือลานย่าโม อาจจะมีไอหมอกเย็นกระจายทั่วพื้นที่สักหน่อย เนื่องจากทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ทดลองติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกเพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กทั้ง PM2.5 ละ PM10

โดยทางส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เริ่มทดลองติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกในบริเวณพื้นที่ลานย่าโม และศาลาทรงไทยด้านข้าง ไปจนถึงโรงเพลงโคราชริมถนนชุมพล ระบบพ่นไอหมอกจะทำงานตั้งแต่เวลา 06.00น. ถึงเวลา 24.00น. โดยทำการพ่นต่อเนื่อง 20 นาที สลับพักเป็นเวลา 10 นาที

เครื่องพ่นไอหมอก ติดตั้งโดยรอบลานย่าโม

จากนั้นหน่วยงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จะทำการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการขยายพื้นที่ดำเนินการในโอกาสต่อไป

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้ข้อความร่วมมือ งดจุดธูปเทียนตั้งแต่ปีที่แล้ว
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา