ราคาค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์โคราชเคาะแล้ว รถ 4 ล้อ สูงสุด 240 บาท

คนโคราชที่เดินทางไปมากรุงเทพฯ ย่อมเห็นความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา กันอยู่ตลอด แต่เรื่องราคาค่าบริการยังไม่ชัดเจน ล่าสุดกรมทางหลวงก็ได้ประกาศราคาโดยละเอียดแล้ว

โดยอัตราค่าบริหารนั้นเป็นการคิดราคาตามระยะทางใช้งานจริง ค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดสำหรับรถ 4 ล้อ อยู่ที่ 240 บาท โดยคำนวณจากค่าแรกเข้า 10 บาท และคิดราคาตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนรถ 6 ล้อ สูงสุด 380 บาท และ 6 ล้อขึ้นไปสูงสุด 550 บาท

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมมีทั้งหมด 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ปี 2566

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง