โคราช สั่งปิด สำนักงานขนส่ง ร้านเสริมสวย สวัสดิการแรงงาน คุมโควิด19

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3048/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว 11 ราย มาตรการป้องกันจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น จากประกาศฉบับก่อนหน้านี้

รายละเอียดสถานที่ให้ปิดเป็นการชั่วคราวมีดังนี้

(1) แก้ไขข้อความจากคำสั่ง 2878/2563 ให้ปิดร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ในทุกกรณี จากเดิมมีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นร้านซึ่งไม่มีที่นั่งคอย ให้เปิดบริการได้

(2.1) ปิดสถานที่ต่อไป มีผลตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 (ถนนมิตรภาพ)
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 (จอหอ)
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด

โดยให้ปิดบริการด้านทะเบียนรถ ใบขับขี่ เว้นแต่การรับชำระภาษีรถ การตรวจสภาพและชำระภาษีรถ เฉพาะรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น

(2.2) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ให้งดการให้บริการยื่นคำร้อง ณ ที่ตั้งสำนักงาน โดยให้ใช้วิธีการยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต (E-Service) แทน