รวมคำถาม-คำตอบยอดนิยม เรื่องการลงทะเบียนรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจาก COVID-19 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ก็มีคำถามหลายอย่างตามมา We Korat รวบรวมคำถามคำตอบมาให้แล้ว

ลงทะเบียนที่ไหน?

ใครมีสิทธิ์?

 • บุคคล สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐานที่ต้องใช้?

 • บัตรประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

ขั้นตอนการรับเงิน?

 • โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่แล้ว “ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่”
 • หรือใช้บัญชี พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ที่มีอยู่แล้ว
 • ระบบจ่ายเงินได้เร็วที่สุดภายใน 7 วันทำการ

จำเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. หรือไม่?

 • ใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่แล้ว “ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่”

มีโควต้าจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือไม่?

 • ถ้าคุณสมบัติครบ มีสิทธิรับเงินทุกคน ไม่ต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน ย้ำคุณสมบัติคือ เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจาก COVID-19

แบบไหนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจาก COVID-19?

 • ตัวอย่างเช่น ถูกเลิกจ้าง โดนลดเวลาทำงานจนส่งผลต่อรายได้ โดนลดเงินเดือน หรือสถานประกอบการถูกปิด

ใช้บัญชีธนาคารคนอื่นรับแทนได้หรือไม่?

 • บัญชีธนาคารนั้น ชื่อบัญชีต้องมีชื่อ-นามสกุล ตรงกันกับผู้รับเงิน กรณีพร้อมเพย์จะผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

 • 02-111-1144
ตัวอย่างหน้ากรอกข้อมูล ในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com

ข้อมูลส่วนหนึ่งจากกระทรวงการคลัง