โคราชออกคำสั่ง เพิ่มมาตรการควบคุมร้านสะดวกซื้อ

คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพิ่มเติม โดยเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ร้านสะดวกซื้อทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมา จัดเจลล้างมือ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าไปในบริเวณร้าน
  2. ให้ร้านสะดวกซื้อทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมา แนะนำให้ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  3. ให้ร้านสะดวกซื้อทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมา จัดระเบียบให้ผู้ใช้บริการขณะรอชำระเงิน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563

สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 14 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา