โคราช ขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ออกไปถึง 30 เมษายน 2563

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3357/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หลังคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยเป็นการปรับปรุงรายละเอียดสถานที่ และระยะเวลาการปิดสถานที่ จากเดิมกำหนดถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ให้ปิดถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ (1) ปิดสถานที่ต่อไปนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 • สนามมวย โรงเรียนสอนมวย
 • สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม
 • สนามม้า
 • สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
 • โต๊ะสนุกเกอร์ และบิลเลียด
 • ตลาดนัดโค และกระบือ

กลุ่มที่ (2) ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

 • สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 • สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการตามข้อ 4 แห่ง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 • โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร)
 • ร้านนวดแผนโบราณ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ยกเว้น นวดเพื่อการรักษาในสถานพยาบาล
 • ฟิตเนส
 • ร้านเกม อินเทอร์เน็ต คาราโอเกะ
 • สวนสนุก ตู้เกม
 • สวนน้ำ
 • สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 • ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการนำไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรม ให้บริการเฉพาะผู้พักอาศัยในโรงแรม)
 • ห้างสรรพสินค้า เว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดจำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะซื้อกลับบ้าน)
 • พื้นที่นั่งหรือยืนทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
 • ตลาดและตลาดนัด (ให้จำหน่ายเฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)
 • ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม
 • สถานที่เล่นสเกต โรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
 • สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 • สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 • สถานประกอบกิจการสปา อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • สวนรุกขชาติปรุใหญ่ เฉพาะบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษก 2539 อำเภอเมืองนครราชสีมา

สำหรับสถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วน จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้

 • ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 • ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร
 • ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

คำสั่งลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับ สินค้าหรือการเดินทาง ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ