โคราชออกคำสั่งคุมโควิด19 เพิ่มเติม – ห้ามขายเหล้า ปิดสนามกีฬาทุกชนิด ปิดอ่างเก็บน้ำ ห้ามเล่นสงกรานต์

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งหลายรายการในวันนี้ (9 เมษายน 2563) เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

งดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • คำสั่งที่ 3763/2563 ให้ปิด ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 18 เมษายน 2563
 • ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปิดสนามกีฬา

 • คำสั่งที่ 3761/2563 ให้ปิด สนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง อาทิเช่น โรงยิมเนเซียม หรือในลักษณะอาคาร สนามกรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามฟุตซอล หรือในลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่ว จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ห้ามเล่นสงกรานต์

 • ห้ามการจัดงานเล่นสงกรานต์ทุกระดับ
 • ห้ามเล่นสงกรานต์ เช่น ฉีดน้ำ สาดน้ำ พ่นน้ำ ประแป้ง ในที่สาธารณะ
 • ห้ามใช้รถยนต์เปิดท้ายกระบะนำถังน้ำใส่ท้ายกระบะเล่นสงกรานต์บนถนน
 • มีผล 11 เมษายน ถึง 18 เมษายน 2563

ปิดอ่างเก็บน้ำ

 • คำสั่งที่ 3762/2563 ให้ปิดบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด19 เป็นการชั่วคราว
 • อ่างเก็บน้ำในคำสั่ง มีทั้งหมด 29 แห่ง (ดูรายละเอียดจากรูปด้านล่าง)
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา มีรายงานผู้ป่วยโควิด19 สะสมแล้ว 18 ราย

ภาพประกอบจาก Pixabay (1) (2)