คณะสงฆ์โคราช ออกมาตรการช่วงสงกรานต์ ป้องกันการระบาดของโควิด19

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับพระภิกษุสามเณร

โดยกำหนดให้คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการดังนี้

  1. งดการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ในทุกระดับ
  2. งดงานกิจกรรมทางพระศาสนา ที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานวัด งานประจำ ทอดผ้าป่า งานประเพณีต่าง ๆ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
  3. ขอให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัด หมั่นตรวจตราและแนะนำให้พระภิกษุ สามเณร ภายในวัด สวมหน้ากากอนามัย ขณะที่มีความจำเป็นต้องไปในที่ชุมชนหรือขณะออกรับบิณฑบาต พร้อมทั้งใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ
  4. หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับความช่วยเหลือ และอย่าเชื่อข่าวลือทางทุกช่องทาง เช็คก่อนแชร์
  5. ขอความร่วมมือวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชน และวัดท่องเที่ยวของจังหวัด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศาสนสถาน ราวบันได พื้นที่อื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมจัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้เพียงพอ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 โดย พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

ภาพ Pixabay