ศบค. ประกาศแนวทางปฏิบัติ สำหรับ 6 ธุรกิจที่ให้เปิดดำเนินการได้เฟสแรก

เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประเด็นสำคัญคือเอกสารแนบท้าย ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดมาตรการป้องกันโรค หลังจาก ศบค. ออกมาตรการผ่อนปรน โดยในเฟสแรก มีกลุ่ม 6 ธุรกิจที่ให้เปิดดำเนินงานได้ก่อน ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง กีฬา ร้านตัดผม และร้านตัดขน-รับฝากสัตว์เลี้ยง

รายละเอียดของมาตรการมีค่อนข้างเยอะพอสมควร แบ่งเป็น มาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และ มาตรการเสริม ที่ต้องขอความร่วมมือ จากทั้งผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสรุปแนวทางกว้างๆ สำหรับทุกธุรกิจได้แก่

มาตรการหลัก

 • มีการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์ ก่อนและหลังการให้บริการบ่อย ๆ มีการกำจัดขยะทุกวัน
 • ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 • มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • เว้นระยะห่างในการใช้บริการ (จะเพิ่มเติมรายละเอียดด้านล่าง)
 • ควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัด

มาตรการเสริม

 • มีการคัดกรองอาการป่วย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ
 • พยายามลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เหลือเท่าที่จำเป็น
 • จัดพื้นที่ขณะรอใช้บริการ ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • อาจใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการตามความเหมาะสม

รายละเอียดมาตรการเพิ่มเติม เฉพาะกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนั่งทานในร้าน (ซื้อกลับบ้านได้) จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ-ที่นั่ง-ทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
 • ตลาด และร้านค้าปลีก-ค้าส่ง เว้นระยะห่างระหว่างแผงอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
 • ร้านเสริมสวย ตัดผม ให้บริการเฉพาะ สระ ตัด ซอย แต่งผม เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม 1.5 เมตร ช่างตัดผมและผู้ช่วย สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
 • สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สวนสาธารณะ เว้นระยะทำกิจกรรม 1-2 เมตร ไม่มีการชุมนุมหรือจัดการแข่งขัน
 • บริการดูแลรักษาสัตว์ ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย สวม Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ

ทั้งนี้ต้องย้ำว่า นี่เป็นมาตรการจากทางส่วนกลาง แต่ในการปฏิบัติสำหรับพื้นที่นครราชสีมา จะอ้างอิงจากคำสั่งของทางจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งต้องมีข้อกำหนดไม่น้อยกว่าข้อปฏิบัติจากส่วนกลาง โดยต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ว่าจะมีมาตรการได้เสริมเพิ่มเติมบ้าง

>>อ่านประกาศทั้งหมดที่นี่<<