โคราชปลดล็อก! ให้โรงแรมเปิดบริการตามปกติ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 5370/2563 เรื่อง ยกเลิกการปิดโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท ส่งผลให้โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา สามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดคำสั่งนั้น เป็นการยกเลิกคำสั่งที่จังหวัดออกไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ 3592/2563 ซึ่งให้ปิดโรงแรมเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน นครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 จึงเห็นสมควรให้โรงแรมฯ เปิดให้บริการต่อไปได้

ทั้งนี้โรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้

  1. มีการคัดกรองไข้พนักงานก่อนเริ่มงาน สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน ล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์เจล ฯลฯ
  2. ทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งมีการสัมผัสบ่อยเป็นประจำ มีแผ่นรองพื้นผสมน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า จัดพื้นที่รอคิวให้เหมาะสม มีแอลกอฮอล์เจลให้บริการ ฯลฯ
  3. กำหนดทางเข้าออกทางเดียว (ยกเว้นทางหนีไฟ) มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการ กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า บันทึกประวัติ รองรับการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
  4. ห้องพักทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำความสะอาดอุปกรณ์ ปรับตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ ให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดี

ส่วนข้อกำหนดการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่โรงแรม ให้เป็นไปตามคำสั่งของ ศบค.

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก ศูนย์โควิด19 โคราช