คำสั่งโคราช – เปิดสถานีขนส่ง – เปิดให้ทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งแล้ว

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 6133/2563 และ 6134/2563 เกี่ยวกับการเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเปิดสำนักงานขนส่ง ในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไปก่อนหน้านี้

โดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่ 27 เมษายน 2563 จึงให้เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 (บขส.เก่า)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (บขส.ใหม่)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย

โดยการให้บริการต้องมีมาตรการควบคุม คัดกรอง และทำความสะอาดพื้นที่

นอกจากนี้ยังให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาขา เปิดให้บริการด้านใบขับขี่ โดยเปิดสำนักงานขนส่งดังนี้

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 (ถนนมิตรภาพ)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 (จอหอ)
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด

ทั้งนี้การเปิดให้บริการใบขับขี่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่

(1) กลุ่มผู้จองคิวแล้ว (ผู้ที่เคยจองแล้วตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่ 6 – 30 มิ.ย. 63
ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ )

 • ช่วงตั้งแต่ 8 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป เป็นการดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เช่น ต่อใบขับขี่เป็น 5 ปี, ใบขับขี่หาย, อบรมออนไลน์แล้ว, ใบขับขี่สากล เป็นต้น
 • ช่วงตั้งแต่ 22 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป เปิดเพิ่มเติมสำหรับกระบวนงานที่ต้องอบรมที่สำนักงาน

(2) กลุ่มที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิว

ที่มา: ศูนย์โควิด19 โคราช