ศบค. ประกาศปลดล็อกเฟส 5 ห้างเปิดได้ดึกขึ้น ผับ-บาร์ เปิดได้ทั้งหมด ร้านเกม-เน็ต เปิดได้แล้ว

ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ซึ่งเป็นการปลดล็อกกลุ่มธุรกิจที่เหลือที่ไม่ให้เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มที่ดี ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศต่อเนื่อง 35 วัน

การผ่อนปรนในเฟสที่ 5 นี้ มีผลตั้งแต่วัน 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

ธุรกิจที่ปลดล็อกในเฟส 5

รายละเอียดกลุ่มธุรกิจ กิจการ-กิจกรรม ที่ผ่อนปรนเพิ่มเติมในระยะที่ 5 มีดังต่อไปนี้

(1) โรงเรียน สถาบันการศึกษา เปิดดำเนินการได้ โดยรับการอนุญาตของต้นสังกัด

(2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ให้เปิด/ปิด ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือการประกอบกิจการ

(3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ Pub & Restaurant

  • ให้บริการได้ ไม่เกิน 24.00น. ทุกกรณี
  • มีมาตรการป้องกัน เช่น กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ ระยะนั่ง ระยะยืน ระยะห่างระหว่างโต๊ะ มีระบบระบายอากาศที่ดี ฯลฯ
  • ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ

(4) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

  • มีมาตรการป้องกัน เช่น จำกัดเวลาใช้บริการตามอายุ (ดูภาพประกอบ) กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่าง
  • จำกัดเวลาให้บริการในระบบ 2 ชั่วโมง/รอบ พักทำความสะอาด 15 นาที
  • ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ

(5) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา

  • มีมาตรการป้องกัน เช่น ควบคุมไม่ให้แออัด ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า/Face shield ตลอดเวลา ยกเว้น ขณะอาบน้ำ
  • ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App ไทยชนะ

(ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 12.30น. จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19)