โคราช เสนอตั้ง 4 อำเภอใหม่ ในปี 2565

ผู้ว่าฯ โคราช เตรียมเสนอตั้งอำเภอใหม่ เพิ่มขึ้น 4 อำเภอ โดยเน้นตำบลในพื้นที่ห่างไกล เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งอำเภอใหม่ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่มีการพิจารณาแล้ว ว่าจำเป็นจะต้องแยกออกมาเป็นอำเภอ เนื่องจาก อปท. บางแห่งมีความกังวลถึงสถานะหลังจากแยกออกมาเป็นอำเภอ รวมทั้งประชาชนมีความกังวลเช่นกันหากต้องแยกอำเภอ เรื่องนี้ต้องมีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการแยกอำเภอ เพื่อสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับเกณฑ์ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมานั้นจะต้องมีประชากร จำนวน 35,000 คน ขึ้นไป จะต้องมีตำบลอย่างน้อย 3 ตำบล และจะต้องมีพื้นที่ที่ห่างไกลจากอำเภอเดิม ดังนั้นจึงต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงประโยชน์ ข้อดีในการจัดตั้งอำเภอใหม่เพื่อให้ประชาชนยิมยอมในการตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมา

รายละเอียดอำเภอที่จะเสนอจัดตั้งใหม่นั้นมี 4 อำเภอ หากไม่มีปัญหาใดจะขอใช้งบประมาณในปี 2565 ได้แก่

  • อำเภอคลองไผ่ แยกจากอำเภอสีคิ้ว
  • อำเภอห้วยบง แยกจากอำเภอด่านขุนทด
  • อำเภอวังกระทะ แยกจากอำเภอปากช่อง
  • อำเภอกลางดง แยกจากอำเภอปากช่อง

ปัจจุบันนครราชสีมา มีทั้งหมด 32 อำเภอ หากเพิ่มอีก 4 อำเภอนี้ จะทำให้มีทั้งหมด 36 อำเภอ และยังเป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดในประเทศไทย

ข่าวจาก สวท.นครราชสีมา