เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 4-5-6

จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย

ผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เพศชาย อายุ 24 ปี อยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา อาชีพค้าขายอาหารทะเล รายละเอียดไทม์ไลน์เป็นดังนี้

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 4

ส่วนผู้ติดเชื้อลำดับที่ 5 และ 6 มีความเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยลำดับที่ 3 อำเภอบัวใหญ่ มีรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 5-6