เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 7

จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย

ผู้ติดเชื้อรายที่ 7 เป็นชายไทย มีภูมิลำเนาจังหวัดตราด อายุ 55 ปี สัญชาติไทย อาชีพ ขับรถรับ-ส่ง อาหารทะเล ไทม์ไลน์ดังนี้

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 7