เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 8-9

จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 9 ราย โดยรักษาหายแล้ว 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายที่ 8 เพศชาย อายุ 59 ปี และผู้ติดเชื้อรายที่ 9 เพศหญิง อายุ 55 ปี รายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 8-9