โคราช รายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ระลอกใหม่ ลำดับที่ 11-12-13

ปรับปรุงข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้รายงานไทม์ไลน์ใหม่

จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย ในพื้นที่บ้านหนองบัวแดง หมู่ 14 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 2 คน ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

โดยผู้ติดเชื้อลำดับที่ 11 ในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นเพศชาย อายุ 7 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักเรียน ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มีประวัติอาศัยอยู่กับแม่ที่ตรวจพบโควิด-19 ซึ่งค้าขายไก่สดในพื้นที่ตลาด ที่พบการระบาดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส่วนผู้ป่วยรายที่ 12-13 เป็นเพศชายอายุ 47 ปี และเพศหญิงอายุ 15 ปี อยู่ในครอบครัวเดียวกับรายที่ 11 มีประวัติอาศัยในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน กลุ่มที่ร่วมเล่น เป็นเวลา 14 วัน ให้กลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำกักตัวเอง 14 วัน และปิดการเข้าออกพื้นที่ 14 วัน รวมทั้งประสานกับสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเชื่อมโยงเพิ่มเติมแล้ว

รายละเอียดไทม์ไลน์มีดังนี้

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 นครราชสีมา | (ฉบับแก้ไข)