ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อเวลา 22:00น. วันที่ 28 มีนาคม 2564

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา

  • ประเสริฐ บุญชัยสุข (เบอร์ 2) 23,550 คะแนน
  • ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (เบอร์ 4) 10,367 คะแนน
  • จักริน เชิดฉาย (เบอร์ 3) 7,260 คะแนน
  • อัคคชา พรหมสูตร (เบอร์ 1) 3,724 คะแนน

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 6 คน

  • มสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ (เบอร์ 9) 4,381 คะแนน
  • อุทัย มิ่งขวัญ (เบอร์ 7) 4,346 คะแนน
  • ณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ (เบอร์ 11) 4,341 คะแนน
  • ตะวัน ชาญนุกูล (เบอร์ 8) 4,326 คะแนน
  • มติ อังศุพันธุ์ (เบอร์ 12) 4,258 คะแนน
  • วชิรากรณ์ รัตนพงษ์วณิช (เบอร์ 10) 4,234 คะแนน

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 คน

  • พจน์ ไทยสมัคร (เบอร์ 12) 5,286 คะแนน
  • นันทนา แดงใหม่ (เบอร์ 7) 5,262 คะแนน
  • สุรพร หนองหารพิทักษ์ (เบอร์ 9) 5,234 คะแนน
  • กิตติบดี ปราบภัย (เบอร์ 8) 5,188 คะแนน
  • วรชิต แพงไพรี (เบอร์ 10) 5,138 คะแนน
  • ลภัสวัฒน์ แสนสระน้อย (เบอร์ 11) 5,058 คะแนน

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 คน

  • ณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ (เบอร์ 8) 4,251 คะแนน
  • เกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ (เบอร์ 7) 4,239 คะแนน
  • สมพร พิชิตการ (เบอร์ 9) 4,163 คะแนน
  • กายสิทธิ์ สุคนธรัตน์ (เบอร์ 11) 4,017 คะแนน
  • ปรีดา สุวัฒโนดม (เบอร์ 10) 4,005 คะแนน
  • จุรีรัตน์ บุตตะโยธี (เบอร์ 12) 3,970 คะแนน

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 จำนวน 6 คน

  • มารยาท พิมพ์ปรุ (เบอร์ 7) 4,361 คะแนน
  • ดวงทิพย์ ปานรักษา (เบอร์ 9) 4,343 คะแนน
  • ทศพร สกุลภิญโญ (เบอร์ 8) 4,262 คะแนน
  • ชัยโรจน์ ศุภโชคเจริญวงศ์ (เบอร์ 12) 4,238 คะแนน
  • ภูริพล ชินกุลกิจนิวัฒน์ (เบอร์ 11) 4,237 คะแนน
  • ศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ (เบอร์ 10) 4,232 คะแนน

ทั้งนี้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งถูกจับตาในระดับประเทศ เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นหนึ่งในเทศบาลนครที่มีขนาดใหญ่ และมีรายได้ต่อปีสูงระดับ Top 10 ของประเทศไทย

ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา